Fakturamall: så gör du en faktura

Skapa en egen fakturamall

En faktura kan vara uppställd på en mängd olika sätt och det finns många olika mallar för detta ändamål. Det finns däremot viss information som alltid ska finnas med på en faktura för att den ska anses vara komplett. Vi ska titta på de olika delarna här nedan. En otydlig faktura kan skapa onödig irriterande för kunden, där det dessutom är svårt att hitta den information som behövs för att kunna betala. Av den anledningen är det viktigt att skapa en översiktlig och logisk faktura där allt är solklart för kunden.

Du kan skapa fakturan i Word/Pages eller Excel/Numbers

Du som företagare skapar din fakturamall enkelt i Word eller Excel. Ett tips är att titta på några andra fakturor som du själv fått, för att hitta inspiration. Som en grunddesign är det bra att ditt företagsnamn (inklusive logga) framgår tydligt på fakturan, så att kunden inte behöver fundera på varifrån fakturan kommer.

Uppgifter som behöver finnas på fakturan

Läs här om Skatteverkets information om vad en faktura ska innehålla.

Du behöver också ha med din kontaktinformation, ifall kunden skulle ha några frågor kring fakturan. Det är också rekommenderat att ha med företagets organisationsnummer, för ökad trovärdighet. Dessutom är det förstås viktigt att specificera vad det är som kunden betalar för, det vill säga artikelnummer, produktnamn och pris. Samtidigt ska andra avgifter framgå tydligt, som fraktkostnad, administrativa avgifter och liknande. Självklart ska totalsumman stå klart och tydligt och du måste ange hur mycket moms som ingår i det totala beloppet.

En rubrik, ”Faktura”, ska kunden hitta i övre vänstra hörnet. Fakturan du skickar ska dessutom ha ett fakturanummer, ett fakturadatum samt ett förfallodatum (det senaste datum som betalningen ska vara dig tillhanda). För att betalningen ska komma rätt behöver du lägga in dina kontouppgifter (till exempel ett bankgironummer). Kunden ska också uppge i samband med betalningen vilken order det gäller. Detta löser du genom att tillhandahålla ett OCR-nummer, alternativt att kunden ska meddela fakturanummer eller liknande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *