Bokföringsguide: Företagarens bästa vän

Bokföring för egenföretagare

Bokföring är något som alla företagare måste göra eller se till att det blir gjort. Vill man ha företag i Sverige måste man se till att bokföringen sköts. Det är något som kan verka enkelt när man ser stora företag som har en ekonomiavdelning med ekonomer, revisorer och ekonomiassistenter.

När man har ett enmansföretag kan det dock se lite annorlunda ut, då måste man antingen sköta bokföringen själv eller leja bort den, antingen delar av bokföringen eller allt. Har man funderingar finns det hjälp att få, till exempel kan Skatteverkets sida vara till stor nytta.

Hur rutinen för bokföring ser ut kan variera mycket mellan olika företag. Det kan bero på vad man själv föredrar och tycker funkar, vilken verksamhet man har och hur den är förlagd under året, vilken bolagsform man har samt storleken på bolaget (om man har anställda och hur mycket företaget omsätter). Det är t.ex. olika regler beroende på om man har enskild firma eller handelsbolag eller aktiebolag.

Det finns fördelar med respektive bolagsform, det viktigaste är att du har koll på vad som gäller för den bolagsform du har valt. Om man exempelvis är enskild näringsidkare och har en omsättning under tre miljoner per år har man rätt att göra ett förenklat årsbokslut (har man över tre miljoner i årsomsättning måste man dock upprätta ett vanligt årsbokslut). När man har företag kan man också göra vissa avdrag, t.ex. om man köper något för företagets verksamhet eller när man transporterar sig t.ex. till en kund.

Skulder och lån är också något som behöver tas upp i bokslutet. Om du till exempel har tagit ett företagslån när du ska starta upp ditt bolag, ett så kallat uppstartslån, behöver det redovisas. Du kan få mer information om hur det fungerar om du vill låna pengar till ditt företag samt jämföra företagslån hos Finansy. Där finner du information om olika typer av företagslån, andra typer av finansieringslösningar samt vad du bör tänka på när du behöver extra finansiering.

Det finns flera saker som man kan göra avdrag för, mer exakt vad man får dra av kan bero på vilken verksamhet man har. Detta för att någon som jobbar som snickare behöver andra saker än någon som jobbar som IT-konsult eller har en nagelsalong. Det kan också variera något beroende på vilken bolagsform man har då man kan få göra fler avdrag när man har t.ex. ett aktiebolag än när man har enskild firma. Om man har eget företag är det därför viktigt att man inte gör likadant som någon annan som är företagare eftersom reglerna kan skilja sig mellan de två företagen.

Om man använder sig av en revisor kan man fråga denne, annars kan man kontakta Skatteverket och ställa frågor. Tänk framför allt på att du är ansvarig för ditt företags bokföring, det är därför upp till dig att se till att den stämmer. Så även om man fått ett råd från någon annan eller någon sagt att det är på ett visst sätt är denne inte ansvarig (ur Skatteverkets ögon) så det är viktigt att man bekräftar uppgifter i största möjliga mån så att man inte följer felaktiga råd eller missar något. I början kan det kännas som att det mycket att ta in och lära sig, men det blir lättare med tiden. Det är värt att lägga ner en del tid och fokus i början för att få bra koll på allt gällande regler och rutiner för det kommer göra det mycket lättare resten av tiden man har företaget.

Vissa tycker att det är en baggis med bokföring medan andra tycker att det är förvirrande och besvärligt, då kan det det vara en idé att anlita en redovisningskonsult för att få hjälp. Det finns också många bra bokföringsprogram att använda sig av som kan underlätta bokföringen.

Så går ett bokslut till

I ett förenklat årsbokslut behöver man ha följande två dokument:

  • En balansräkning – som ska innefatta skulder, tillgångar och eget kapital vilket ska visa företagets ekonomiska ställning på räkenskapsårets sista dag.
  • En resultaträkning – som ska innefatta kostnader, intäkter och resultat för det gångna året.

Ett vanligt årsbokslut behöver man ha följande tre dokument:

  • En balansräkning – som ska innefatta skulder, tillgångar och eget kapital vilket ska visa företagets ekonomiska ställning på räkenskapsårets sista dag.
  • En resultaträkning – som ska innefatta kostnader, intäkter och resultat för det gångna året.
  • Tilläggsupplysningar – som komplement till balans- och resultaträkningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *